Strona Główna


TELECENTRUM
 to centrum obsługi telefonicznej, biuro obsługi klienta (BOK) lub centrum kontaktów z klientami. Na infrastrukturę teleCentrum składa się wiele elementów sprzętowych, programowych służących do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu telefonu, jako podstawowego medium. Jeden z kluczowych elementów wchodzących w skład zarządzania firmą opartą na CRM. Obecnie, z uwagi na wzbogacenie o inne niż telefon sposoby kontaktu, standardem stała się ulepszona wersja, która stosuje inne media tj. video, przesył głosu przez IP -VoIP, fax, szeroko rozumiany Internet. Standardowo TeleCentrum oparte jest na trzech rozwiązaniach technologicznych:

ACD – automatyczna dystrybucja połączeń

IVR – automatyczna obsługa głosowa

CTI– integracja systemu telekomunikacyjnego i informatycznego